THIẾT KẾ GIÁO ÁN DẠY TIỀN TIỂU HỌC

Posted by

THIẾT KẾ GIÁO ÁN DẠY TIỀN TIỂU HỌC

Bài 1: cầm bút, để vở, dòng kẻ, ô ly. (Sử dụng nét sổ thẳng).
– Cầm bút đúng. Hạn chế dùng các dụng cụ hỗ trợ cầm bút. Có thể sử dụng bút có cạnh, để cầm cuo dễ. Hạn chế cầm ngón cái đè lên ngón trỏ.
Tiếp xúc phần thịt ngón trỏ, ngón cái và đốt 1 ngón giữa. Không bấm tay vào bút.
Khi cầm bút máy, nhớ bỏ phần nắp bút xuống.
– Cách để vở: cổ tay hơi song song với mép vở.
– luyện nét sổ thẳng không run, không nghiêng.
Lưu ý: sửa cách để vở, không sửa tay. Hs viết chữ nghiêng trái->xoay đầu vở sang phải. Và ngược lại.
– Dòng kẻ, ô ly: dạy bằng bảng con.
Cô nói, trò nghe, tay trò làm theo cô.
Với học sinh chưa biết số: dòng kẻ ngang 1 chấm 1 chấm. Ngang 2: 2 chấm. Cứ như vậy.
– Ô ly: 1 ô nhỏ là 1 ô ly.
Chồng thêm 1 tầng( nhà 2 tầng): 2 ô ly… tương tự cho hs làm nhà 3,4,5 tầng. Không xây nhà 6 tầng nha ?
Xây nhà rộng 1 ô, rộng 1 ô rưỡi, xây nhà cao 2 tầng, rộng 1 ô rưỡi, cao 2 tầng rộng 2 ô … Mục đích để trẻ xác định ô ly (cao và rộng).
– Hs vẽ nét sổ thẳng: cao 1 ô ly, 2 ô ly, 3 ô ly…
Nguồn: cô Thanh Mai chia sẻ- tại Biên Hoà
THIẾT KẾ GIÁO ÁN

Bài 2: chữ i

Việc 1: Nhận diện.
– Sử dụng thẻ: ví dụ: hình con khỉ, có chữ i
– Viết nhanh lên bảng: chữ i in thường(dùng máy để in). Khi đọc, cô quay mặt xuống, khẩu hình rõ cho hs nhìn: cười nhẹ ra- đẩy hơi thoải mái: i
Nghe- nói- đọc- viết

Việc 2: – cô làm mẫu, cho hs nói lại(tìm các tiếng có chữ i: đi, khỉ) –> đọc–>viết.

Việc 3: đọc i

Việc 4: viết
I in thường dùng để đọc
I viết thường dùng để viết.
– Viết trên không(nhận diện cách viết và cấu tạo chữ: dùng ngón trỏ viết)—> viết bảng —> viết vở(củng cố lại)
Nét hất: giữa ô dòng kẻ 1 đánh dấu 1 chấm. Góc chéo dòng kẻ 2 đánh dấu điểm 2. Nối thẳng 1 với 2.
Nét móc ngược: trên dòng kẻ ngang 2(trùng kẻ dọc), đánh dấu điểm 1, trên dòng kẻ đậm đánh dấu điểm 2, trên dòng kẻ ngang 1 kẻ góc đánh dấu điểm 3, nối thẳng 1-2. Vòng từ 2-3.
Cho hs thực hành, bỏ dần điểm chấm (chấm toạ độ).
—-> Chuyển qua viết vở:
– Chia ra,1 bài ở lớp, 1 bài ở nhà: 1 bài 1 trang. Dùng vở hoặc tờ giấy rời. Dùng tờ rời phải thu lại và lưu vào tệp hồ sơ.
Thiết kế vở:tại lớp
– Đồ nét hất: 1 dòng
Viết 1 dòng
– móc ngược: đồ 1 dòng
Viết: 1 dòng.
– chấm i
– chữ i: đồ 1 dòng
Số dòng còn lại viết chữ i.

Về nhà:
viết hất 2 dòng
Viết móc ngược 2 dòng
Còn lại chữ i

Bài 3

 

Bài 4

 

Bài 5