Tiền Tiểu Học Hành Trang Vào Lớp 1

HÀNH TRANG CÙNG CON VÀO LỚP 1

Các con sẽ được trang bị các kỹ năng: Tư thế ngồi, cách cầm bút; Cách phát biểu, thưa gửi; Làm quen chữ, số, ghép vần, đọc, toán cộng trừ phạm vi 10. Chuẩn bị cho các con tâm thế vững vàng khi bước vào lớp 1.

hành trang vào lớp 1

Học Hành Trang Vào Lớp 1 Tại Nhà

Cô giáo sẽ đến tận nhà dạy trực tiếp tại nhà cho con, 1 kèm 1 theo chương trình học của trung tâm. Học phí 250.000đ 1 buổi 2 tiếng

hành trang vào lớp 1

Học Hành Trang Vào Lớp 1 Online

Học online qua Zoom, lớp có khoảng 10 học sinh mỗi lớp. Học phí 600.000đ/1 tháng. Tuần học 2 buổi. Mỗi buổi 60 phút.

hành trang vào lớp 1

Học Hành Trang Vào Lớp 1 Tại Trung Tâm

Trung Tâm Trí Tuệ Việt liên tục khai giảng các lớp Hành trang vào lớp 1 hàng tuần tại trung tâm, cô giáo hiện đang giảng dạy tại các trường Tiểu học danh tiếng tại Hà Nội.

TỈNH THÀNH PHỐ
CƠ SỞ GIẢNG DẠY
GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY
HỌC SINH THEO HỌC
Cô giáo sẽ đến tận nhà dạy trực tiếp tại nhà cho con, 1 kèm 1 theo chương trình học của trung tâm. Học phí 250.000đ 1 buổi 2 tiếng
Học online qua Zoom, lớp có khoảng 10 học sinh mỗi lớp. Học phí 600.000đ/1 tháng. Tuần học 2 buổi. Mỗi buổi 60 phút.
Trung tâm khai giảng các lớp Hành trang vào lớp 1 hàng tuần, cô giáo hiện đang giảng dạy tại các trường Tiểu học danh tiếng tại Hà Nội.